בלוג | 5 בדצמבר 2012 | 0 תגובות

נשים בשליחות הקרן החדשה

בישראל, השפעת האפקט הנשי לא פחות משמעותית פוליטית מבארה"ב, אך אף ח"כ, אף פרשן ואף סוקר לא מדבר עליה. השתיקה הזו די פתטית.

להמשך קריאה

הממסד הפוגע | 26 ביוני 2010 | 0 תגובות

המערכת הפוליטית

להמשך קריאה

הממסד הפוגע | 26 ביוני 2010 | 0 תגובות

משטרה

להמשך קריאה

הממסד הפוגע | 26 ביוני 2010 | תגובה אחת

אקדמיה

האקדמיה אמורה להיות מקור הידע שעליו נסמך השלטון בבואו לשרת את האזרח. למרבה הצער, האקדמיה בימינו משמשת בסיס קדמי של הממסד המגדריסטי.

להמשך קריאה

הממסד הפוגע | 26 ביוני 2010 | תגובה אחת

מערכת המשפט

להמשך קריאה

הממסד הפוגע | 26 ביוני 2010 | 2 תגובות

עתונות

להמשך קריאה

הממסד הפוגע | 26 ביוני 2010 | 8 תגובות

עובדות סוציאליות

להמשך קריאה